NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM TEAM CỦA CHÚNG EM KHỐI 3


NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM TEAM CỦA CHÚNG EM KHỐI 1+2


HS AMB - MỘT NGÀY TRẢI NGHIỆM TẠI GREENPARK PHÙ ĐỔNG


HAPPY MELODIES - GIAI ĐIỆU HẠNH PHÚC


TƯNG BỪNG NGÀY HỘI SÁCH XUÂN 2023 AMB


TẶNG MŨ XINH - BẢO VỆ CHÚNG MÌNH


ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B


Chào tháng 5! Mùa hè sang, bằng lăng tím, phượng đỏ... sân trường AMB


Dấu ấn tựu trường 06/04/2022


LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2021 - 2022. CHIA TAY HỌC SINH LỚP 5 NIÊN KHÓA 2017 - 2022


LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN 2021 - 2022


HS AMB THAM QUAN NGOẠI KHÓA NH 2021-2022


152